ZACHRAŇ DŮM

Rádi bychom aby tato stránka pomohla k obnově, rehabilitaci míst a staveb, často architektonicky a kulturně společensky velmi hodnotných, které se v mnoha případech změnily k nepoznání.

Zobrazit vše