BYTOVÝ DŮM KLUGE – RUDNÍK

EXTERIÉR

INTERIÉR

 

Vizí záchrany objektu je citlivá rekonstrukce domu se soudobou nástavbou.

lokace

WEB projektu – BYTOVÝDŮMKLUGE.cz